Jelige: bodzalak

Beküldte: admin, 2012-02-04 13:25:43  | Címkék:

Szívemben felizzó parázs

„Hová lettek a családi ereklyék”[1],
ősanyáink megtisztelt tárgyai?

Tán földbe ásva várják még a békét,
melynek sötét felhőkben itt lebegnek
fölénk igézett védőszárnyai?
Emlékeznek a várva- vártra,
a mindig újra megígértre?

Jobb kezét tette a drága tárgyra
szépapám és esküdött.
És ükapám és dédapám is
újra és újra megígérte…

Hová tűntek a családi ereklyék,
ősapáink megszentelt tárgyai,
mik túléltek vészt, túl vigalmat,
s hallottak, láttak minden fogadalmat?

Részvétlen álltak a haragban, s a dalban,
nem osztoztak kárban, diadalban;
mert őriztek a régi becsből, hitből
valamit, ami ősibb, ősebb,
a porladó anyagnál százszorta erősebb:
a hagyományt óvták szemlesütve…
Mindazok titkát, gondolatját,
kik fájdalmukban, s örömükben
vették őket a kezükbe…
Ezüstök, ékszerek, kelyhek, ládikák,
olvasók, keszkenők, képek, cseréppipák…
vigyázták mesterek, s őseink kéznyomát,
rejtették féltve századokon át,
az emlékezet ezüstjébe vésve,
– akárha csontba, bőrbe, vérbe itatva –,
oltalmazón, szeretve;
és tudták nem adni alább.
És nemzedékről-nemzedékre
újra és újra felmutatva,
mint intő jelet, szózatot –
mi lenne több, mit egy régi kor adott?

Elő hát, napvilágra minden ereklyét!
Ha por lepi is, vagy por maga is,
régmúlt idők előtt meghajolva,
elő a hitet, büszkeséget,
családhoz tartozni mit jelentett!

Most feldereng bennem őseim otthona –
látom, amint a gyertyafényben
szépanyám mellén felsejlik
egy halvány kámea…
ő porcelántálon a sülteket,
míg szépapám óbort kínál, s nevet.
Nagy asztal körül nagy család,
szívükben meghitt hangulat,
öröksége az ősi vérnek,
származásuk büszkesége
széppé festi az arcukat.

De csöndesülj lélek! A drága tárgyak
hadd pihenjék az anyag fáradalmát!
S míg ők, az ősök emlékezetét,
– mely szívünkben parázsként izzik –,
mint bőrük alatt titkos talizmánt:
„szellemképüket az utódok őrzik.”[2]

 


[1] Kálnoky László: A kegyelet oltárán
[2] Kálnoky László: A kegyelet oltárán