Jelige: Egy anya

Beküldte: admin, 2013-04-10 23:46:35  | Címkék:

Édesanyám

Amióta megszülettem,
a legjobban őt szerettem.
Kiskoromban ölébe vett, ringatott,
lefekvéskor meséket is olvasott.

Néha, mikor lázas voltam,
éjjelente virrasztott,
egész éjjel csak én értem aggódott.
Könnyes szemmel tekintett rám,
ne sírj édesanyám, jól vagyok már,
mondtam,
s kezeimet nyaka köré fontam.
Arcáról letöröltem könnyeit,
majd lecsukta fáradt szemeit.

Azóta elteltek az évek,
megváltozott az élet,
de édesanyám, épp úgy, mint régen,
mindent megtenne értem.
Mindig csak a jóra tanít,
időt reám gyakran szakít.
Velem együtt sír és nevet…
Örülök, hogy ilyen édesanyám lehet.

Ha valami gondom támad,
ő rögtön itt terem,
megbeszéljük, tanácsot ad,
segít mindig énnekem.

Köszönöm a gondoskodást, és a sok szeretetet,
meghálálni mindezt nagyon nehezen,
vagy talán sehogy sem lehet.
Ígérem, mindent megteszek,
hogy én is ilyen jó édesanya legyek.

S ha majd ősz haját kendő fedi,
akkor sem fogom elfelejteni,
mi mindent adott nekem,
és milyen sokat törődött velem.
Akkor majd én fogok az ágya mellett ülni,
s az én könnyeimet kell majd letörülni.